Radiësthesie

Radiësthesie is een samenvoeging van twee begrippen, waarvan één uit het Latijn afkomstig is: radius - straal - en één uit het Grieks: aesthesie, hetgeen afgeleid is van 'aesthanomai', wat waarnemen betekent. 'Radius-aesthesie', betekent dus letterlijk: het waarnemen van stralen.

Radiësthesie berust op twee oeroude concepten waarvan het eerste is dat in de natuur 'stralen' bestaan. En het tweede dat mensen in staat zijn die stralen waar te nemen. Voor het bestaan van die concepten zijn onder meer aanwijzingen bij de oude Egyptenaren (het is niet onwaarschijnlijk dat de posities van onder meer de piramiden van Gizeh - die astrologische verhoudingen weerspiegelen - mede met radiësthetische technieken zijn bepaald), bij de Grieken en bij de Romeinen. De Kelten en hun voorgangers bouwden hun heiligdommen op kruispunten van Leylijnen, energiebanen met een positieve energie die over de aarde lopen. Dat geldt voor de heiligdommen in de wouden die de druïden gebruikten en voor heiligdommen van oudere datum zoals Stonehenge in Engeland die volgens astrologische verhoudingen zijn gebouwd. Het is niet onwaarschijnlijk dat de locatie en de vorm van die heiligdommen via radiësthesie zijn bepaald.

Ook de middeleeuwse kathedralenbouwers plaatsten hun kathedralen met behulp van radiësthetische technieken exact op kruispunten van Leylijnen. Woestijnvolken van alle tijden zochten water met behulp van een wichelroede, en ook in het Europa van de vorige eeuw werd dit nog op grote schaal gedaan. Misschien is dat nog wel zo. Binnen het oude China speelde radiësthesie een belangrijke rol. Er zijn sterke aanwijzingen dat radiësthesie binnen de traditionele geneeskunde van het oude China werd toegepast. Zo zouden de ontdekking van het meridianensysteem, de ontdekking van het bestaan van acupunctuurpunten en de bio-energetische principes van de traditionele Chinese geneeskunde, mede op radiësthetisch onderzoek hebben berust. Gedurende vele jaren was de afgifte van bouwvergunningen in China afhankelijk van een voorafgaand radiësthetisch onderzoek van het bouwterrein. Nog steeds is het in bijvoorbeeld Singapore, Hongkong en Macau bij bouwprojecten niet ongebruikelijk dat een radiësthesist wordt geraadpleegd. Radiësthesie stoelt op een traditie die vermoedelijk zo oud is als de mensheid. Het 'voelen' van stralen is van alle tijden.